CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


„VŠICHNI NA JEDNÉ LODI“

Z názvu naší MŠ „Maják“ i z názvu ŠVP „Všichni na jedné lodi“ vyplývá i naše filozofie:

Celý svět je jedna velká loď, na které plujeme. Při plavbě má každý své místo, svůj prostor, své potřeby, touhy a přání.

Aby plavba byla úspěšná a loď zdárně doplula ke svému cíli, musíme se naučit vzájemné toleranci, ohleduplnosti a k respektování daných pravidel. Vážit si jeden druhého a být ochoten pomoci, chránit sebe, druhé i přírodu kolem nás.

Úloha nás dospělých je ukazovat správnou cestu, být „Majákem“ ve světě dětí, dávat jim pocit jistoty a bezpečí na jejich první plavbě do velkého světa…

MĚSÍČNÍ TÉMATA ŠVP MŠ BÁNOV

 • Měsíční téma ZÁŘÍ          VZHŮRU NA PALUBU! aneb seznamujeme se s lodí a její posádkou“
 • Měsíční téma ŘÍJEN         CHYSTÁME SE NA CESTU! aneb sklízíme, zavařujeme, chystáme  zásoby.“
 • Měsíční téma LISTOPAD VYPLOUVÁME! aneb pozorujeme krásy pobřeží.“
 • Měsíční téma PROSINEC  KOTVÍME U VÁNOČNÍCH OSTROVŮ! aneb slavíme naše tradiční Vánoce.“
 • Měsíční téma LEDEN          SMĚR SEVERNÍ PÓL! aneb poznáváme kraje věčného sněhu a ledu.“
 • Měsíční téma ÚNOR            „ ZIMA JEŠTĚ NEKONČÍ! aneb jaké je to u nás doma.“
 • Měsíční téma BŘEZE          SLUNCE MÁME NAD HLAVOU! aneb těšíme se z barev přírody."
 • Měsíční téma DUBEN      KOTVÍME U VELIKONOČNÍCH OSTROVŮ! aneb chystáme se na oslavy svátků jara
 • Měsíční téma KVĚTEN      PÍŠEME DOPISY Z CESTY! aneb pozdrav maminkám.“
 • Měsíční téma ČERVEN     PŘIPLOUVÁME DOMŮ! aneb poslední dobrodružství na naší plavbě.“
 • Měsíční téma ČERVENEC – SRPEN  KOTVÍME U BŘEHŮ DOMOVA! aneb vzpomínáme na naši plavbu kolem světa

 

 

Fotogalerie