MATEŘSKÁ ŠKOLA "M A J Á K"


 

KAM NÁS VEDE MAJÁK?!

  • Ukazuje správnou cestu.
  • Je symbolem bezpečí.
  • Je symbolem dálek, svobody.
  • Je symbolem střetávání různých světů, kultur.
  • Určuje jasná pravidla.
  • Přináší naději „světlo ve tmě“…
  • Byl, je a bude tu po staletí pro všechny z nás bez rozdílů!

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 2014 - 2020


Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV výzva č. 02_16_022 - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže školám při společném vzdělávání dětí a to možností personálního posílení. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 02_16_022 naleznete zde.

 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

21.5.2018 |

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2018/2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, Renata Machalíková jako správní orgán příslušný podle § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ školský zákon” ), č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona takto:

Pořadí

Registrační číslo

Přijato  x  nepřijato

1.

001/2018

přijato

2.

002/2018

přijato

3.

003/2018

přijato

4.

004/2018

přijato

5.

005/2018

přijato

6.

006/2018

přijato

7.

007/2018

přijato

8.

008/2018

přijato

9.

009/2018

přijato

10.

010/2018

přijato

11.

011/2018

přijato

12.

012/2018

přijato

13.

013/2018

přijato

14.

014/2018

přijato

15.

015/2018

přijato

16.

016/2018

přijato

17.

017/2018

přijato

18.

018/2018

přijato

19.

019/2018

přijato

20.

020/2018

přijato

21.

021/2018

přijato

Datum vyvěšení:  22. 05. 2018

Datum sejmutí:  07. 06. 2018

Nabytí právní moci: 07. 06. 2018

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.POZVÁNKA

7.5.2018 |

MILÉ MAMINKY, SRDEČNĚ VÁS ZVEME VE ČTVRTEK 10. KVĚTNA 2018 NA OSLAVU SVÁTKU MATEK. ZAČÁTEK JE V 16:00 HOD. NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ. ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE NEKONÁ.

TĚŠÍME SE NA VÁSZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

29.3.2018 |

Ve dnech od 3. dubna 2018 si mohou rodiče vyzvedávat ve třídách mateřské školy ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

3. května 2018 proběhne ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - rodiče odevzdají vyplněné a lékařem potvrzené ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v ředitelně školy v době od 8 : 00 do 17 : 00 hod. Zákonní zástupci si vezmou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Těšíme se na VásFašanková obchůzka

30.1.2018 |

V pátek 9. února 2018 se opět vydáme na FAŠANKOVOU OBCHŮZKU OBCÍ. Prosíme rodiče, aby dětem připravili masky. Z MŠ vyjdeme po půl desáté zkratkou směrem k poště. Děti předvedou krátký program na prostranství před Dudků, obchodním domem Jednota a DCHB.

Těšíme se na vtipné maskyTvořivé odpoledne

27.11.2017 |

Všechny rodiče srdečně  zveme na VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY, které se uskuteční ve středu 13. 12. 2017 od

14 : 30. hod. v jednotlivých třídách

Těšíme se na Vás
 

Fotogalerie