MATEŘSKÁ ŠKOLA "M A J Á K"


 

KAM NÁS VEDE MAJÁK?!

  • Ukazuje správnou cestu.
  • Je symbolem bezpečí.
  • Je symbolem dálek, svobody.
  • Je symbolem střetávání různých světů, kultur.
  • Určuje jasná pravidla.
  • Přináší naději „světlo ve tmě“…
  • Byl, je a bude tu po staletí pro všechny z nás bez rozdílů!

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 2014 - 2020


Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV výzva č. 02_16_022 - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže školám při společném vzdělávání dětí a to možností personálního posílení. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 02_16_022 naleznete zde.

 


RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

3.9.2018 |

Ve čtvrtek 6. září 2018 se uskuteční  RODIČOVSKÁ SCHŮZKA v 15 : 30 hod. ve víceúčelové místnosti (tělocvičně)Kalendář akcí školy 2017/2018

25.8.2018 |


VYÚČTOVÁNÍ TŘÍDNÍHO FONDU

23.7.2018 |

VYÚČTOVÁNÍ TŘÍDNÍHO FONDU

školní rok 2017/2018

vybráno od dětí.

  1. 1. tř. Plavčíci                   6. 150,- Kč
  2. 2. tř. Námořníci              6. 450,- Kč
  3. 3. tř. kapitáni                  6. 900,- Kč

celkem:                                      19. 500,- Kč


divadlo Hodonín „Loupežník a Třeštipírko“ 2. 360,- Kč

hudební pořad „Rytmická šou“ 2. 650,- Kč

hudebně – zábavný program „Písnička je lék“ 2. 500,- Kč

kouzelnické představení   1. 760,- Kč

výukový program „ Hrátky s bubínkem“ 1. 180,- Kč

divadlo Horáková „O zakleté kočičce“ 2. 440,- Kč

knihy pro předškoláky „Tři prasátka“ 1. 180,- Kč

trička pro předškoláky  1. 008,- Kč

autobus - výlet Modrá u Velehradu  2. 700,- Kč

zmrzlina „U Koníka“ 960,- Kč

výtvarné potřeby 762,- Kč

celkem:          19. 500,- Kč

Doklady Vám na požádání předloží ředitelka školyROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

21.5.2018 |

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2018/2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, Renata Machalíková jako správní orgán příslušný podle § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ školský zákon” ), č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona takto:

Pořadí

Registrační číslo

Přijato  x  nepřijato

1.

001/2018

přijato

2.

002/2018

přijato

3.

003/2018

přijato

4.

004/2018

přijato

5.

005/2018

přijato

6.

006/2018

přijato

7.

007/2018

přijato

8.

008/2018

přijato

9.

009/2018

přijato

10.

010/2018

přijato

11.

011/2018

přijato

12.

012/2018

přijato

13.

013/2018

přijato

14.

014/2018

přijato

15.

015/2018

přijato

16.

016/2018

přijato

17.

017/2018

přijato

18.

018/2018

přijato

19.

019/2018

přijato

20.

020/2018

přijato

21.

021/2018

přijato

Datum vyvěšení:  22. 05. 2018

Datum sejmutí:  07. 06. 2018

Nabytí právní moci: 07. 06. 2018

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.POZVÁNKA

7.5.2018 |

MILÉ MAMINKY, SRDEČNĚ VÁS ZVEME VE ČTVRTEK 10. KVĚTNA 2018 NA OSLAVU SVÁTKU MATEK. ZAČÁTEK JE V 16:00 HOD. NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ. ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE NEKONÁ.

TĚŠÍME SE NA VÁS 

Fotogalerie