MATEŘSKÁ ŠKOLA "M A J Á K"


 

KAM NÁS VEDE MAJÁK?!

  • Ukazuje správnou cestu.
  • Je symbolem bezpečí.
  • Je symbolem dálek, svobody.
  • Je symbolem střetávání různých světů, kultur.
  • Určuje jasná pravidla.
  • Přináší naději „světlo ve tmě“…
  • Byl, je a bude tu po staletí pro všechny z nás bez rozdílů!

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 2014 - 2020


Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV výzva č. 02_16_022 - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže školám při společném vzdělávání dětí a to možností personálního posílení. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 02_16_022 naleznete zde.

 


RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

7.9.2017 |

Ve středu 13. 9. 2017 se koná RODIČOVSKÁ SCHŮZKA. Začátek je v 16:00 hod. ve víceúčelové místnosti (tělocvičně)Začátek školního roku 2017/2018

25.8.2017 |

Nástup dětí pro školní rok 2017/2018 bude v pondělí 4. září 2017

Těšíme se na nové kamarády.

V pátek 1. září 2017 je MŠ otevřená pouze pro děti přihlášené na prázdninový provoz.ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ŠK. ROKU 2017/2018

16.5.2017 |

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2017/2018

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, Renata Machalíková jako správní orgán příslušný podle § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ školský zákon” ), a podle § 67, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona takto:

Pořadí

Registrační číslo

Přijato  x  nepřijato

1.

001/2017

přijato

2.

002/2017

přijato

3.

003/2017

přijato

4.

004/2017

přijato

5.

005/2017

přijato

6.

006/2017

přijato

7.

007/2017

přijato

8.

008/2017

přijato

9.

009/2017

přijato

10.

010/2017

přijato

11.

011/2017

přijato

12.

012/2017

přijato

13.

013/2017

přijato

14.

014/2017

přijato

15.

015/2017

přijato

16.

016/2017

přijato

17.

017/2017

přijato

18.

018/2017

přijato

19.

019/2017

přijato

20.

020/2017

přijato

21.

021/2017

přijato

22.

022/2017

přijato

Datum vyvěšení:  17. 05. 2017

Datum sejmutí:  02. 06. 2017

Nabytí právní moci: 02. 06. 2017

 

 

 

 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

 

Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2017

v 15.00 hod. (budova MŠ – tělocvična)

ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NUTNÁ!!!

 

 

 

 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BÁNOV

3.4.2017 |

Ve dnech od 3. dubna 2017 si mohou rodiče vyzvedávat v MŠ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (možnost stažení tiskopisu na webových stránkách školy - www.ms.banov.cz)

2. května 2017 proběhne ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - rodiče odevzdají vyplněné a lékařem potvrzené ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY v ředitelně školy v době od 8:00 do 17:00 hod.

Těšíme se na nové kamarádySLUNÍČKOVÝ DEN

20.3.2017 |

SLUNÍČKOVÝ DEN

23. března 2017

Nadační fond ROZUM A CIT pomáhá

opuštěným dětem a podporuje

náhradní rodiny.


Motto:  „Rozum nás přivede

k úspěchu, cit k člověku“


Hlavním cílem „SLUNÍČKOVÉHO DNE“

je prodej sluníček ve formě placek a

získání finančních prostředků na

konkrétní projekty do konkrétních

rodin. Patronkou nadačního fondu je

paní Naďa Konvalinková

V letošním roce oslaví nadační fond

20. výročí

Srdečně Vás opět zveme na SLUNÍČKOVÝ DEN pořádaný v rámci podpory nadace ROZUM A CIT, který se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. 2017 v prostorách celé MŠ. Letošní téma je „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - cvičíme se zvířátky“. Dané úkoly můžete plnit od 14:30 hodin průběžně na libovolně zvoleném stanovišti. Žluté oblečení vítáno.

Těšíme se na Vás!! 

Fotogalerie